Skip to main content

Visuele armoede

Toegankelijkheid van de oogzorg

Met de term “visuele armoede” wil VISION 2020 Netherlands een belangrijk signaal afgeven. De toegang tot oogzorg is niet voor iedereen gelijk. Ruim 800.000 mensen leven onder de armoedegrens en hebben moeite om in de primaire levensbehoeften te voorzien. De aanschaf van een bril is voor hen onmogelijk. Consulten bij de oogarts die worden afgezegd vanwege het moeten aanspreken van het eigen risico, kosten voor het vervoer ernaartoe of de noodzakelijke oogdruppels zijn dagelijks aan de orde. Goed zicht is essentieel voor zelfstandigheid, kwaliteit van leven en draagt bij aan schoolontwikkeling en arbeidsparticipatie. Het is juist van belang de toegang tot oogzorg te borgen voor mensen die weinig te besteden hebben.

Denktank visuele armoede

Op 4 oktober 2023 organiseerde VISION 2020 Netherlands voor het eerst een denktank. Genodigden waren alle partijen uit de oogzorg en experts uit aanpalende gebieden. Het doel was om samen met deze organisaties de oogzorg toegankelijk, inclusief en overal beschikbaar te maken voor iedereen. In deze eerste discussie werd nagedacht over oplossingen, maar er werd vooral ook een gezamenlijke aanpak bewerkstelligd.

Kinderbrillen

Het eerste ‘probleem’ dat zal worden aangepakt in 2024 is het thema “kinderbrillen”. We stelden vast dat het voor steeds meer ouders moeilijk is om een bril voor hun kind te bekostigen. Op deze pagina kunt u meer lezen over dit thema en de stappen die we gaan zetten.

Voedselbanken

Op World Sight Day, 12 oktober 2023, heeft VISION 2020 Netherlands een initiatief georganiseerd waarbij de Voedselbank Apeldoorn zorgde dat gezinnen een uitnodiging kregen voor een brilmeting. Enkele optiekzaken en onze bestuursleden zorgden die dag voor een meting en schreven zo nodig een bril voor. Het was een zeer succesvolle actie. Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Na Apeldoorn volgt nu Voedselbank Breda in samenwerking met VISION 2020 Netherlands en enkele plaatselijke oogzorg professionals en bedrijven.

Navigeren naar

Over ons
Nieuws
Contact

 

Wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

Doneer voor meer onderzoek

Doneren