Skip to main content

Situatie in Nederland

In Nederland hebben naar schatting zo’n 320.000 mensen een visuele beperking. Bij meer dan de helft van mensen met een visuele beperking is deze behandelbaar of was dit vermijdbaar geweest door een tijdige interventie.

Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol. Boven de 65 jaar neemt de prevalentie van visuele beperkingen exponentieel toe. De belangrijkste oorzaken voor een visuele beperking in Nederland zijn cataract (staar), leeftijdsgebonden maculadegeneratie, diabetische retinopathie en glaucoom.

De verwachting is dat het aantal mensen met een visuele beperking de komende jaren toe zal nemen en daarmee ook de benodigde oogzorg.

VISION 2020 Netherlands probeert de effectiviteit van oogzorg te verbeteren door en samenwerking tussen alle participerende partijen te coördineren.

Samen tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid