Skip to main content

Publicaties

Onze publicaties 2020

Cochrane Database Syst Rev: Low vision rehabilitation for better quality of life in visually impaired adults.

Onze publicaties 2019

Acta Ophthalmologica: Reducing avoidable visual impairment in elderly home healthcare patients by basic ophthalmologic screening.

Onze publicaties 2014

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: Onnodige Slechtziendheid Onder Ouderen in Zorginstellingen: Lessen Uit Een Interventieproject in de Regio Den Bosch
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Een laserpen is geen speelgoed - oogletsel met blijvend visusverlies
Validation of a model to estimate personalised screening frequency to monitor diabetic retinopathy.
Medisch Contact: 'Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg' door drs. Frank P. Timmermans en prof.dr. Jan E.E. Keunen

Onze publicaties 2011

Tijdschrift Voor Ouderengeneeskunde: Een Simpele Oogtest Voor Slechtziende Ouderen in Zorginstellingen
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Toename in de vraag naar oogzorg in Nederland 2010-2020

Onze publicaties 2010

VISION 2020 Netherlands: Mathematical model for 'Epidemiology of visual impairment in The Netherlands and a demographic review', version 1.04 (English) - updated September 2010
VISION 2020 Netherlands: Rekenmodel bij 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning', versie 1.04 - bijgewerkt september 2010)

Onze publicaties 2009

Ophthalmic Epidemiology: Blindness and Low Vision in The Netherlands from 2000 to 2020 - Modelling as a Tool for Focussed Intervention
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: Visuele beperkingen bij ouderen in Nederland - risicogroepen en mogelijkheden tot interventie
VISION 2020 Netherlands: Jaarverslag 2008

Onze publicaties 2007

Rekenmodel 'Vraag en aanbod in een gemiddelde oogartsenpraktijk'
Congreskrant 201e Jaarvergadering NOG: Vraag en aanbod in een gemiddelde oogartsenpraktijk
'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning' Rapport in opdracht van Stichting InZicht en ZonMw over het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland en de prognoses tot 2020

Onze publicaties 2006

Blindness, Poverty and Development: VISION 2020 and the Milennium Development Goals
Resolutie WHA A59.12 van de World Health Assembly
Folder VISION 2020 Netherlands

Onze publicaties 2005

Vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland - samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid. Rapport van VISION 2020 Netherlands

Onze publicaties 2004

Bulletin WHO: Global data on visual impairment in the year 2002

Onze publicaties 2003

Rapport van WHO, Prevention of Blindness programma: VISION 2020 - The Right to Sight
Resolutie WHA 26.56 van de World Health Assembly

Publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

World Health Assembly Resolution 59.25: Prevention of avoidable blindness and visual impairment
Bulletin WHO: Global data on visual impairment in the year 2002
Universal Eye Health - A global action plan 2014-2019
World Health Assembly Resolution 66.4: Towards universal eye health: a global action plan 2014-2019
World Health Assembly Resolution 66.4: Towards universal eye health: a global action plan 2014-2019
World Health Assembly Resolution 62.1: Prevention of avoidable blindness and visual impairment

Samen tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

Doneer voor meer onderzoek

Doneren