Skip to main content

Onze partners

VISION 2020 en partners

VISION 2020 Netherlands is een nationaal samenwerkingsverband van een groot aantal Nederlandse organisaties die zich bezig houden met oogzorg, oogonderzoek, voorlichting en opleiding, aanmeten van low vision hulpmiddelen, rehabilitatie, thuiszorg en professioneel advies, en patiëntenorganisaties. De activiteiten van VISION 2020 Netherlands worden mogelijk gemaakt door middelen en steun van actieve partnerorganisaties.

Deze participatie maakt het mogelijk dat:

  • VISION 2020 Netherlands een verenigd, representatief en neutraal platform kan zijn voor promotie van oogzorg activiteiten en voorlichtingscampagnes
  • De partnerorganisaties een betere mogelijkheid hebben om hun opinies en ideeën op een neutrale manier naar buiten te brengen
  • Er een grotere betrokkenheid is van partnerorganisaties in overleg en beleid
  • Het gemeenschappelijke doel van de verschillende partnerorganisaties duidelijker naar voren komt
  • De effectiviteit en efficiëntie van activiteiten van partnerorganisaties verbeteren door betere samenwerking en coördinatie
  • De toegang van VISION 2020 Netherlands tot kennis, expertise en zorg optimaal is

Samen tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid