Skip to main content

Over ons

Stichting Vision 2020 Netherlands

‘VISION 2020: The Right to Sight’ is de naam van het Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness. Dit initiatief is in 1999 opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization – WHO) en de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), een overkoepelende organisatie van meer dan 20 internationale niet-gouvernementele organisaties, met een internationale coalitie van professionale organisaties, beroepsgroepen, oogziekenhuizen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs) en bedrijven.

Het doel van dit initiatief is het elimineren van alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid voor het jaar 2020, omdat iedereen recht heeft op een goed gezichtsvermogen. De Stichting VISION 2020 Netherlands is opgericht in maart 2003 als onderdeel van dit wereldwijde initiatief. VISION 2020 Netherlands beoogt een platform te zijn voor een grote groep Nederlandse organisaties die zich bezighouden met onderzoek en educatie op het gebied van preventieve oogzorg, visuele rehabilitatie, zorg voor slechtzienden en blinden en sociale organisaties die actief zijn in Nederland en in ontwikkelingslanden.

VISION 2020 Netherlands voert zelf geen oogzorg activiteiten uit, maar probeert door versterking van de coördinatie en samenwerking tussen de participerende organisaties, de effectiviteit van de oogzorg te verhogen. Het terugdringen en uiteindelijk opheffen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid in Nederland en elders in de wereld is alleen mogelijk met een gezamenlijke aanpak.

Navigeren naar

Bestuur
Partners
Publicaties

Samen tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

Doneer voor meer onderzoek

Doneren