Onderzoek naar visueel functioneren

Geachte mevrouw/mijnheer,

Wij willen u vragen de onderstaande vragenlijst in te vullen voor het onderzoek naar de gevolgen van visuele beperkingen op het dagelijks functioneren. Oogaandoeningen kunnen grote gevolgen hebben op het dagelijkse leven. Wij hopen hiermee een beter beeld te kunnen vormen van de gevolgen die oogaandoeningen hebben op het dagelijkse leven van mensen.

 

De vragenlijst bestaat uit 3 delen en bevat vragen over uw oogaandoening, persoonlijke situatie, uw vaardigheden om de regie in uw leven te nemen , uw gezichtsvermogen en hoe u omgaat met de gevolgen van uw oogaandoening. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. We verzoeken u vriendelijk om alle vragen in te vullen.

 

Kies na elke vraag het antwoord dat het best uw situatie beschrijft. Neem zo veel tijd als u nodig hebt om elke vraag te beantwoorden. Probeer zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Beantwoord alstublieft elke vraag (tenzij u wordt gevraagd vragen over te slaan, omdat ze op u niet van toepassing zijn).

 

U beslist zelf of u meedoet aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. De enquête wordt anoniem ingevuld en gegevens zijn niet herleidbaar. De gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en verwerkt. Er zijn geen extra kosten of vergoedingen verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

 

Heeft u vragen over het onderzoek of over het invullen daarvan, neem dan contact op Bas Muijzer via onderzoekvision2020@gmail.com (eerder stond er een spelfout in het emailadres, en zijn eerdere emails niet aangekomen, zou u de vraag indien nog relevant alsnog naar dit emailadres kunnen sturen)

Alvast bedankt voor u medewerking!