Skip to main content

Onderzoekers in Washington D.C. hebben begin dit jaar een onderzoek in de JAMA Internal Medicine gepubliceerd waarin het verband tussen staaroperaties en de ontwikkeling van dementie is onderzocht. Zij concludeerden dat staaroperaties zijn geassocieerd met een verminderd risico op het ontwikkelen van dementie.

Visus- en gehoorproblematiek hebben een grote impact op het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven onder ouderen. Een visusstoornis is zelfs een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Onderzoekers in Washington D.C. onderzochten daarom het verband tussen het ondergaan van een staaroperatie en het ontwikkelen van dementie.

In dit prospectief longitudinaal onderzoek werden 3038 ouderen van 65 jaar en ouder geïncludeerd. Alle patiënten hadden staar bij aanvang of ontwikkelden staar gedurende het onderzoek. Elke twee jaar werd bij deze groep onderzocht of er sprake was van dementie volgens de DSM criteria. Het effect van het ondergaan van een staaroperatie werd onderzocht in twee groepen: een groep die wel een staaroperatie onderging versus een groep die geen staaroperatie onderging. Daarnaast werd in een kleinere groep van 728 patiënten met glaucoom gekeken naar het effect van glaucoomoperaties. In dit onderzoek bleek dat een staaroperatie leidde tot een verminderd risico op het ontwikkelen van dementie. Het ondergaan van een glaucoomoperatie leidde niet tot een verminderd risico op dementie. De onderzoekers suggereerden daarom dat een staaroperatie in de toekomst mogelijk een belangrijke interventie kan zijn voor ouderen met een verhoogd risico op dementie.

In 2021 hadden naar schatting zo’n 290.000 mensen in Nederland dementie. In Nederland worden jaarlijks 150.000 staaroperaties uitgevoerd. Met een vergrijzende bevolking en toename van de levensverwachting zal het aantal mensen met dementie alleen maar toenemen. Behandelen van dementie is (nog) niet mogelijk. De vraag luidt nu op staaroperaties in de toekomst ook daadwerkelijk het risico op dementie kunnen verminderen.

Het artikel is hier te lezen.