Skip to main content

In het World Report on Vision wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van oogzorg wereldwijd en de belangrijkste oorzaken. Waar voorheen de nadruk lag op blindheid worden nu ook visuele beperkingen meegenomen. De reden hiervoor is dat ook in landen met midden en lage inkomens zelfs een milde en matige visuele beperking al snel to arbeidsbeperking, werkeloosheid, afhankelijkheid en armoede leidt. De laatste 20 jaar lag de nadruk vooral op die oorzaken van blindheid en slechtziendheid die het makkelijkst te behandelen of te voorkomen waren, op training, infrastructuur en op voorlichting.

De WHO geeft de volgende introductie:
Verwacht wordt dat de wereldwijde behoefte aan oogzorg de komende decennia dramatisch zal toenemen, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor de gezondheidsstelsels. Ondanks gezamenlijke actie van de afgelopen 30 jaar blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. Het World Report on Vision tracht actie in landen te stimuleren om deze uitdagingen aan te pakken door geïntegreerde mensgerichte oogzorg (IPCEC) voor te stellen als een benadering voor het versterken van het gezondheidssysteem die de basis legt voor dienstverlening om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. IPCEC verwijst naar oogzorgdiensten die worden beheerd en geleverd om een continuüm van promotie-, preventie-, behandelings- en revalidatie-interventies te verzekeren tegen het spectrum van oogaandoeningen, gecoördineerd op de verschillende zorgniveaus en locaties binnen en buiten de gezondheidssector, en volgens hun behoeften gedurende de hele levensloop. IPCEC zal ook bijdragen aan het bereiken van universele gezondheidsdekking (UHC) en Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3 (SDG3): “Verzeker gezonde levens en bevorder welzijn voor iedereen op alle leeftijden”.

 

Laat een reactie achter