Skip to main content

Maak kennis met ons bestuur

Het VISION2020 Netherlands team bestaat uit verschillende experts op het gebied van (oog)zorg.  Elk commissielid zet zijn of haar expertise in om samen  blindheid en slechtziendheid in Nederland tegen te kunnen gaan.

Hieronder vindt u meer over het bestuur.

Navigeren naar

Over ons
Nieuws
Contact

Beschermvrouwe

HKH Prinses Margriet

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is beschermvrouwe van Vision2020 Netherlands.

Bestuursleden Stichting Vision 2020 Netherlands

Voorzitter

Prof. dr. Ruth M.A. van Nispen

Hoogleraar Low Vision Research, Amsterdam

Prof. Dr. Ruth van Nispen is hoogleraar visueel functioneren en gezondheid. Samen met haar onderzoeksteam doet zij onder andere onderzoek naar de impact van een visuele beperking op het dagelijks functioneren en gezondheid met als aandachtsgebied mentaal welzijn.
Sinds 2019 is Prof. Dr. Ruth van Nispen voorzitter van VISION2020 Netherlands.

“Ik ben erg gegrepen door de impact van een visuele beperking op het leven en het mentale welzijn. Onderzoek naar mentaal welzijn is van belang, evenals preventie van oogziektes. Als we samen kunnen voorkomen dat mensen een visuele beperking krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat een hele grote groep mensen kans heeft op een betere kwaliteit van leven.”

Vice-voorzitter

Dr. Robert P. L. Wisse

Universitair hoofddocent oogheelkunde

Dr Robert Wisse is universitair hoofddocent oogheelkunde, corneaspecialist en medisch adviseur van Easee, een bedrijf dat online oogmetingen levert. Tevens is hij commissielid van VISION2020 Netherlands en fervent voorstander van nieuwe technologie om oogzorg op afstand mogelijk te maken.

“Toegang tot goede oogzorg begint buiten het ziekenhuis. Met VISION2020 Netherlands kunnen we dit voor de juiste groep mensen mogelijk te maken.”

Secretaris

Annemarie Ponds

Secretaris VISION2020 Netherlands

Annemarie Ponds is bestuursondersteuner bij de Nederlandse Zorgautoriteit en sinds 2005 betrokken bij VISION2020 Netherlands als secretaris.
Penningmeester

Dr. Tamara Brussee

Optometrist en visuele functie onderzoeker

Dr. Anton Verezen is optometrist, low vision specialist en docent. In 1998 was hij de eerste optometrist die werd uitgenodigd om deel te nemen aan het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG). Dr. Verezen is sinds 2007 betrokken bij VISION2020 Netherlands als penningmeester.

“Ik vind het belangrijk dat we een toeziend oog hebben op mensen die goede oogzorg mogelijk mislopen bijvoorbeeld omdat ze zorgmijders zijn of helemaal niet door hebben dat hun visus achteruit is gegaan. Met VISION2020 hopen we onder andere dat we dat we deze mensen in kaart kunnen brengen.”

Commissielid

Drs. Cees van der Windt

Oogarts

Drs. Cees van der Windt is tropenarts en oogarts. Daarnaast doceert hij studenten, artsen in opleiding en collega oogartsen, zowel in Nederland als in het buitenland. Sinds 2003 is hij betrokken bij VISION2020 Netherlands als commissielid.

“Ik wil graag streven naar meer overleg en samenwerking tussen oogorganisaties in Nederland. Het is belangrijk om cijfers in Nederland boven water te halen zodat de juiste mensen de juiste zorg kunnen krijgen.”

Commissielid

Petra van Es

Orthoptist en trainer

Dr Tamara Brussee is optometrist en visual function researcher bij Koninklijke Visio. Tevens is zij projectcoördinator (optometry and low vision) bij Eye for Zambia. Dr Brussee heeft een voorliefde voor de combinatie van het medische, het technische en ontwikkelingswerk.

“Bij vermijdbare blindheid en slechtziendheid denkt men vaak aan ontwikkelingslanden. Dit heb ik zelf ook gezien in Zambia. Het is echter ook in Nederland gaande. Ik hoop dat we men hiervan bewust kunnen maken en kunnen verbinden om dit samen aan te pakken.”

Commissielid

Drs. Jeannette van Weerden

Verpleegkundig specialist oogheelkunde

Drs. Jeannette van Weerden is verpleegkundig specialist op de afdeling oogheelkunde en richt zich onder andere op de begeleiding en behandeling van patiënten die een oogverwijderingsoperatie ondergaan. Tijdens haar master Advanced Nursing Practice deed zijn onderzoek naar eengerichte interventie om angst bij deze groep mensen te verminderen en wil zij de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep graag verbeteren. Tevens ondersteunt zij meerdere kwaliteitsprojecten op de afdeling, waaronder het teletriage team.

"Oogheelkunde is een enorm divers vak en zorg rondom de oogheelkundige patiënt is ontzettend dynamisch. Er is echter wel ruimte voor verbetering binnen de oogheelkundige zorg. Met VISION2020 Netherlands hoop ik bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van zorg voor deze groep mensen."

Adviseur

Prof. dr. Jan E.E. Keunen

Emeritus hoogleraar oogheelkunde en voormalig oogarts

Prof. dr. Jan E.E. Keunen is voormalig oogarts en hoogleraar oogheelkunde. Vanaf de oprichting van VISION2020 Netherlands is hij als voorzitter betrokken geweest bij het onder de aandacht brengen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland.In 2020 heeft hij het voorzitterschap van VISION2020 Netherlands overgedragen aan Prof. dr. Ruth van Nispen. Prof. dr. J. Keunen zal als adviseur betrokken blijven.

“Maatschappelijk actief zijn op het gebied van de bestrijding van blindheid is altijd nauw verbonden geweest met het specialisme oogheelkunde. VISION2020 gaat na de bestuurswissel in 2021 een nieuw tijdperk in. Het nieuwe VISION2020 team maakt een geweldige start met de innovatieve online oogscreening en de epidemiologische registratie van vermijdbare blindheid en slechtziendheid.”

Samen tegen vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

Doneer voor meer onderzoek

Doneren