Samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Welkom bij VISION 2020 Netherlands,

Nederlandse afdeling van VISION 2020: The Right to Sight


Het jaar 2021 is begonnen - Wat betekent dit voor VISION 2020?


VISION 2020; The Right to Sight, het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gelanceerd in 1997, is officieel afgesloten in 2020. Een nieuw plan van aanpak voor de komende twee decennia is geformuleerd in het World Report on Vision (2019) van de WHO.

lees meer...


In februari 2021 verschenen ook twee belangrijke artikelen over toekomstige oogzorg in The Lancet Global Health. Het eerste artikel van de Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study geeft een overzicht van blindheid en visuele beperkingen in de wereld over de laatste 30 jaar (1990-2020) met schattingen voor 2020 en een prognose voor 2050. Hieruit kan ook de impact worden afgeleid van ruim 20 jaar VISION 2020.

lees meer...


Het tweede artikel geeft een uitgebreid overzicht van alle aspecten van blindheid en slechtziendheid. Gezien de enorme toename in de vraag naar oogzorg nu en in de toekomst wordt een nieuwe kijk op de positie van oogzorg binnen de gehele gezondheidszorg bepleit.

lees meer...


Jaarwisseling 2020-2021

PERSBERICHT: Oogletsel door vuurwerk bij slechts 47 mensen

75% minder oogletsels door vuurwerk in vergelijking met vorig jaar

Nijmegen, 17 februari 2021 - Deze jaarwisseling hebben slechts 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk heeft dan ook gezorgd voor 75% minder oogletsels door vuurwerk dan in vergelijking met vorig jaar. De stijgende lijn van oogletsels door vuurwerk is daarmee - in ieder geval voor één jaarwisseling - gestopt.
De beroepsvereniging van oogartsen blijft dan ook achter haar standpunt staan dat consumentenvuurwerk te gevaarlijk is en verboden dient te worden. Deze jaarwisseling registreren de oogartsen - namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen - voor de dertiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels.

"Dit was landelijk gezien de rustigste Oud en Nieuw in 13 jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk", aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.


Overzicht oogletsels door vuurwerk*


* Cijfers tot 26 januari 2021. De definitieve cijfers van de 13e landelijke registratie worden tijdens het NOG-congres op 24 maart 2021 bekend gemaakt.

Legaal vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden, dorpsverenigingen en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerk-professionals. Gezien het duidelijke effect van het tijdelijke verbod op consumentenvuurwerk zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is en dan ook verboden moet worden.

Vuurwerkmanifest In 2014 zijn de oogartsen tevens gestart met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 650.000 particulieren en organisaties zich zowel bij de online petitie als bij Het Vuurwerkmanifest aangesloten. Het Vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl


Onderteken hier het Vuurwerkmanifest en spreek u uit voor een verbod op consumentenvuurwerk
Meer dan 650.000 mensen en organisaties hebben het Vuurwerkmanifest al ondertekend. Laat ook uw stem gelden en help mee oud-en-nieuw weer een gezellig feest te maken zonder gewonden, branden en vernielingen.
Op dit moment is meer dan 69% van de Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk.


Jaarwisseling 2019-2020
Dit jaar is €77 miljoen aan vuurwerk besteed. Maar het aantal ongelukken bereikte ook een recordhoogte: 1300 slachtoffers waaronder 2 doden en tientallen zwaargewonden, meer slachtoffers op eerste hulp waaronder veel kinderen, oorlogstoestanden in vele steden en dorpen, meer incidenten waarbij politie en brandweer werden bekogeld met stenen en vuurwerk, teminste €15 miljoen schade, waaronder een afgebrande historische molen. En dat alles om een 'traditie' in stand te houden.
Burgemeester Bruls van Nijmegen (CDA) zei heel terecht in Nieuwsuur: "Als we weten dat een evenement zoveel inzet van politie en brandweer vereist en tot zo veel schade leidt, dan is er geen enkele burgemeester die daar een vergunning voor afgeeft." Nieuwsuur 2 januari 2020

Het is hoog tijd dat dit kabinet haar verantwoordelijkheid neemt en het afsteken van consumentenvuurwerk geheel verbiedt. De bevolking is het ondertussen meer dan zat. Peilingen laten zien dat op dit moment meer dan 69% van de Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk is. Het aantal ondertekenaars van het Nationaal Vuurweerkmanifest en de online petitie is direct na de jaarwiseling met 50.000 gestegen to meer dan 250.000, op 17 januari waren het er al meer dan 650.000!

27-01-2020 - Trouw: "vuurwerkverbod werkt alleen als je al het vuurwerk verbiedt."

10-01-2020 - AD: "Deze VVD'er strijdt al jaren voor vuurwerkverbod"

11-01-2020 - Persbericht NOG: "Oogletsel door vuurwerk bij 168 mensen"

NOS.nl: Vuurwerkgewonden in Den Bosch zwaar verminkt; oog kwijt en botbreuken

NOS.nl: Politie vraagt (weer) om vuurwerkverbod, maar coalitie ziet er geen heil in

NOS.nl: Verdubbeling aantal slachtoffers Oogziekenhuis R'dam: 'een horrornacht'

NOS.nl: Meer vuurwerkslachtoffers rond jaarwisseling dan vorig jaar

Veiligheid.nl: Wederom veel ernstige vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling

NOS.nl: Remkes wil handhaafbaar vuurwerkverbod

NOS.nl: Rouwstoet bekogeld met vuurwerk


Prinses Margriet ervaart 'hand-onder-hand' methode tijdens werkbezoek
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bracht ter gelegenheid van World Sight Day op donderdag 10 oktober een werkbezoek aan het oogonderzoeks- en behandelprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij 's Heeren Loo in Ermelo. Prinses Margriet is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands.

Bartiméus heeft bijzondere expertise in zowel diagnostiek als begeleiding van mensen met een visuele èn verstandelijke beperking. Vanuit deze expertise ontstond een mooie samenwerking met 's Heeren Loo. De samenwerking is gebaseerd op de aanbevelingen uit de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking.


Fotograaf Anko Stoffels

lees meer...


Publicatie over oogscreening ouderen door verpleegkundigen van Buurtzorg...
Den Haag, 3 december 2018 - H.K.H. Prinses Margriet heeft in haar hoedanigheid van Beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands dinsdagmiddag in Den Haag aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg een wetenschappelijke publicatie overhandigd waaruit blijkt dat 1:5 patiënten bij wie een Buurtzorg wijkverpleegkundige een korte oogscreening afnam een oogaandoening heeft die vaak te verhelpen is met een nieuwe bril of staaroperatie. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat dankzij de simpele oogtest de valkans van thuiswonende senioren en de kans op depressiviteit structureel wordt verkleind. Senioren kunnen op deze wijze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het onderzoek naar vermijdbare slechtziendheid onder thuiswonende ouderen werd door teams van Buurtzorg verpleegkundigen uitgevoerd. De onderzoekers zijn opgetogen over de resultaten en pleiten bij VWS voor een landelijk vervolgonderzoek.

Artikel "Reducing avoidable visual impairment in elderly home healthcare patients by basic ophthalmologic screening".

Personen foto overhandiging:
H.K.H. Prinses Margriet (beschermvrouwe WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg
Dr. Ruth van Nispen (VUmc)
Prof.dr Jan Keunen (voorzitter WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)

lees meer...


Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons