PUBLICATIES


  Datum   Publicatie Bijlage
jan 2020 Cochrane Database Syst Rev: Low vision rehabilitation for better quality of life in visually impaired adults.
jun 2019 Acta Ophthalmologica: Reducing avoidable visual impairment in elderly home healthcare patients by basic ophthalmologic screening.
jun 2014 Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: Onnodige Slechtziendheid Onder Ouderen in Zorginstellingen: Lessen Uit Een Interventieproject in de Regio Den Bosch
jun 2014 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Een laserpen is geen speelgoed - oogletsel met blijvend visusverlies
apr 2014 Validation of a model to estimate personalised screening frequency to monitor diabetic retinopathy.
apr 2014 Medisch Contact: 'Huisarts moet zich herbezinnen op oogzorg' door drs. Frank P. Timmermans en prof.dr. Jan E.E. Keunen
okt 2011 Tijdschrift Voor Ouderengeneeskunde: Een Simpele Oogtest Voor Slechtziende Ouderen in Zorginstellingen
okt 2011 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Toename in de vraag naar oogzorg in Nederland 2010-2020
sep 2010 VISION 2020 Netherlands: Mathematical model for 'Epidemiology of visual impairment in The Netherlands and a demographic review', version 1.04 (English) - updated September 2010
sep 2010 VISION 2020 Netherlands: Rekenmodel bij 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning', versie 1.04 - bijgewerkt september 2010)
dec 2009 Ophthalmic Epidemiology: Blindness and Low Vision in The Netherlands from 2000 to 2020 - Modelling as a Tool for Focussed Intervention
sep 2009 Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: Visuele beperkingen bij ouderen in Nederland - risicogroepen en mogelijkheden tot interventie
sep 2009 VISION 2020 Netherlands: Jaarverslag 2008
mrt 2007 Rekenmodel 'Vraag en aanbod in een gemiddelde oogartsenpraktijk'
mrt 2007 Congreskrant 201e Jaarvergadering NOG: Vraag en aanbod in een gemiddelde oogartsenpraktijk
mrt 2007 'Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning'
Rapport in opdracht van Stichting InZicht en ZonMw over het aantal mensen met een visuele beperking in Nederland en de prognoses tot 2020
oct 2006 Blindness, Poverty and Development:
VISION 2020 and the Milennium Development Goals
apr 2006 Resolutie WHA A59.12 van de World Health Assembly
mrt 2006 Folder VISION 2020 Netherlands
mrt 2005 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Vermijdbare slechtziendheid in Nederland: het project 'Vision 2020 Netherlands van de Wereldgezondheidsorganisatie
mrt 2005 Vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland - samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid.
Rapport van VISION 2020 Netherlands
nov 2004 Bulletin WHO: Global data on visual impairment in the year 2002
mei 2003 Resolutie WHA 26.56 van de World Health Assembly
mei 2003 Rapport van WHO, Prevention of Blindness programma: VISION 2020 - The Right to Sight


Publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  Datum   Publicatie Bijlage
2019 World Report on Vision
2014 Universal Eye Health - A global action plan 2014-2019
2013 World Health Assembly Resolution 66.4: Towards universal eye health: a global action plan 2014-2019
2009 World Health Assembly Resolution 62.1: Prevention of avoidable blindness and visual impairment
2006 World Health Assembly Resolution 59.25: Prevention of avoidable blindness and visual impairment


Begin


Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons