Samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Welkom bij VISION 2020 Netherlands,

Nederlandse afdeling van VISION 2020: The Right to Sight


Alles is gezondheid...
het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

lees meer...


VISION 2017 Congres, Den Haag
Van 25 tot 29 juni 2017 wordt het 12e International Low Vision Research and Rehabilitation (ISLRR) congres gehouden in Den Haag. Het thema van dit congres is "Low vision rehabilitation, a global right".

lees meer...


Buurtzorg gaat cliënten screenen op visusbeperking
Buurtzorg is een project begonnen waarbij zij het gezichtsvermogen van hun cliënten screenen. Het doel is hiermee de prevalentie van oogheelkundige problematiek en de effectiviteit van het screenen op oogheelkundige klachten bij zelfstandig wonende ouderen te onderzoeken.

lees meer...


Internationale steun voor verbod op consumentenvuurwerk
Op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) en VISION 2020 Netherlands heeft de International Council of Ophthalmology (ICO) een standpuntnota uitgegeven waarin zij zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. De ICO roept al haar ledenverenigingen op in hun landen te pleiten voor wetgeving om consumentenvuurwerk te verbieden. Deze nota wordt ook gesteund door de International Agency for Prevention of Blindness (IAPB).

Onderteken ook het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk

Manifest Verbod op Consumentenvuurwerk

lees meer...


Oogscreening op maat voor diabeten
Werkbezoek H.K.H. Prinses Margriet aan Diabetescentrum te Hoorn
Met een nieuwe en eenvoudige methode is het voortaan mogelijk de controle van de ogen van mensen met suikerziekte op maat aan te bieden en tegelijkertijd het aantal bezoeken te halveren, met behoud van veiligheid voor de patiënt. Deze verbeterde oogscreening is door het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland in samenwerking met het onderzoekcentrum van VUmc in Hoorn getest met goede resultaten. Hierdoor kan onnodige blindheid door suikerziekte in het netvlies in Nederland op een veilige manier verminderd worden. Dit is goed nieuws voor de 1 miljoen personen met suikerziekte in ons land.

lees meer...


Manifest op verbod consumentenvuurwerk ondertekend
Op 30 april hebben negen organisaties een manifest ondertekend dat zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, het Oogziekenhuis Rotterdam, het Oogzorgnetwerk, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen vragen met dit manifest de aandacht voor de gevaren en gevolgen van consumentenvuurwerk.

lees meer...


Tien tips voor gezonde ogen
Op woensdag 26 maart is tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse oogartsen een nieuwe folder met tien tips voor gezonde ogen gepresenteerd. Door deze tips weten mensen wat ze zelf kunnen doen om hun ogen gezond te houden.

lees meer...


'Vraag naar oogzorg verdrievoudigd in de komende tien jaar'
De vraag naar oogzorg stijgt de komende jaren in Nederland zo'n 3 maal. Belangrijkste oorzaken zijn nieuwe behandelmogelijkheden, de toename van diabetes en de vergrijzing. Dat vereist een verhoging van de capaciteit in de oogzorg en een taakherschikking tussen de verschillende beroepsgroepen.

Lees meer...


Unieke samenwerking in de oogzorg
De intentieverklaring die op World Sight Day 2011 ondertekend is door de beroepsorganisaties in de oogzorg, huisartsen, patiënten- en ouderenorganisaties beoogt een stimulans te geven aan alle oogzorgverleners om meer lokale samenwerkingsverbanden op te gaan zetten. Hiermee kunnen we de capaciteit in de oogzorg verhogen, de toegang tot oogzorg makkelijker maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft. Ervaring leert dat door deze taakherschikking de kosten van de oogzorg aanzienlijk gereduceerd kunnen worden. Daarmee wordt het mogelijk een hoger aantal behandelingen te verrichten terwijl de totale zorgkosten gelijk blijven.

Lees meer...

Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons